xoves

RESULTADOS DA ENQUISA SOBRE TAREFAS DA CASA

Como sabedes, con motivo do Día da Muller Traballadora realizamos unha enquisa a cubrir por todo o alumnado sobre quen realiza as tarefas máis comúns da casa.

Salientar que as NAIS obteñen a máis alta porcentaxe en TOOOODAAAS as tarefas sinaladas aínda se "descontamos" as que non traballan fóra da casa. Tamén sinalar que segundo a resposta dos nenos e nenas éstes implícanse na realización de certas tarefas (facer a cama, barrer, lavar a louza...). Tamén notamos un certo incremento na porcentaxe de pais que fan nestes traballos en relación á mesma enquisa que pasamos hai xa catro anos, cando menos en determinadas tarefas.
Ademais observamos que temos unha maior porcentaxe de nais que non traballan fóra da casa en comparación coa porcentaxe de hai catro anos..

Estes resultados colocáronse na entrada do cole, para que desta forma puideran ser consultados por todo o alumnado ademias de permitir traballar ao profesorado coa interpretación de gráficas. É por iso que o formato escollido para representar as difeentes porcentaxes cambia dunhas tarefas a outras (diagrama de barras, sectores...).Aquí tedes os resultados.


Ningún comentario:

Publicar un comentario