venres

PLENO INFANTIL. DEREITOS DO NENOA proposta do Concello 3º e 4º de E. Primaria participaron nun Pleno Infantil.
Escolléronse 4 representantes (2 por curso) así como unha escolma de preguntas que facer aos representantes dos outros centros educativos participantes (CEIP. Unión Mugardesa e Colegio Loyola)en relación ao principio nº 7 que di:

O neno ten dereito a recibir educación, que será gratuíta e obrigatoria, cando menos nas etapas elementais. Daráselle unha educación que favoreza a súa cultura xeral e lle permita, en condicións de igualdade de oportunidades, desenvolver as súas aptitudes e o seu xuicio individual, o seu sentido da responsabilidade moral e social, e chegar a ser membro útil da sociedade.
O interés superior do neno debe ser o principio reitor de quen ten a responsabilidade da súa educación e orientación; dita responsabilidade incumbe, en primeiro termo aos seus pais.
O neno debe disfrutar plenamente de xogos e recreacións, os que deben estar orientados cara aos fins perseguidos pola educación; a sociedade e as autoridades públicas esforzaranse por promover o goce deste dereito.


Tamén levaban as súas propias propostas para o Governo Mucicipal.

Tanto as preguntas coma as propostas foron escollidas democraticamente polo alumnado destes cursos entre todas as aportadas.

Foi unha agradable experiencia que aproximou ao alumnado ao funcionamento das institucións democráticas.Os noso poñentes


Todos os participantes

Ningún comentario:

Publicar un comentario