luns

20 DE NOVEMBRO. PLENO ESCOLAR DO CONCELLO DE MUGARDOS

Un ano máis sumámonos a esta convocatoria na que o alumnado dos colexios do Concello son Concelleiros por un día no que , ademais de aprender cómo funcionan os plenos dos governos municipais, teñen a ocasión de facer as súas preguntas e presentar as súas mocións sobre temas do seu interese, en relacción á Declaración Universal dos Dereitos dos Nenos e das Nenas de 1959.

Este ano o Dereito escollido foi o Principio 5:

“Dereiro a unha educación e a un tratamento especial para aqueles nenos que sofren algunha discapacidade mental ou física”


Participaron os centros escolares:

CEIP Santiago Apóstolo de Franza - Mugardos
CEIP Unión Mugardesa - Mugardos
CPR Loyola – Mugardos

Contarase coa presenza de:

ASCM de Ferrol 
AMMI de Mugardos


Participaron as alumnas e alumnso de 3º e 4º de Primaria (aínda que nas diferentes noticias se recolla que foron de 5º de Primaria).
Entre tod@s redactaron as preguntas e mocións que lles interesaba presentar, despois de ter debatido sobre as dificultades que se poden atopar as nenas e nenos con discapacidade e como o concello pode colaborar en solventalas. Escolleron as mellores ou máis representativas das súas inquedanzas e escolleron que participaría como concelleiro/ Concelleira, sabendo que o resto acode ao Pleno como público.

Aquí tedes as preguntas e mocións seleccionadas:

PREGUNTAS:


  • Credes que os nenos e nenas con discapacidade poden participar nos xogos que realizamos durante os recreos ?
  • É xusto que os nenos e nenas discapacitados sexan tratados de xeito diferente polos seus compañeiros?
  • Credes que os nenos e nenas con algunha discapacidade deben ir a colexios diferentes aos nosos?
  • Como credes que deben cambiar os colexios para adaptalos a nenos e nenas con discapacidades físicas? E mentais?


MOCIÓNS:


  • ACONDICIONAR AS BEIRARRÚAS PARA QUE AS PERSOAS CON ALGUNHA DISCAPACIDADE FÍSICA POIDA DESPRAZARSE CON FACILIDADE (SEMÁFOROS ACÚSTICOS, CHAN EN BO ESTADO, RAMPAS DE ACCESO ÁS BEIRARRÚAS...) 

  • ADAPTAR OS XOGOS DOS PARQUES PARA QUE POIDAN XOGAR CALQUERA NENO OU NENA QUE TEÑA ALGUNHA DISCAPACIDADE FÍSICA.


E aquí tedes o resultado do Pleno (coas preguntas e mocións dos outros centros educativos):

CONVOCATORIA

SESIÓN ORDINARIA a celebrar polo CONCELLO PLENO, no Salón de Sesións
desta Casa Consistorial, ás 11,00 h. do día 14 DE DECMBRO DE 2018

ORDE DO DIA

1 Aprobación da acta da sesión anterior realizada o 20.11.2017.
2 Debate sobre a pregunta presentada polo CEIP Santiago Apóstolo ao CEIP Unión
   Mugardesa:
- Credes que os nenos e nenas con algunha discapacidade deben ir a colexios
diferentes aos nosos?

3 Debate sobre a pregunta presentada polo CEIP Santiao Apóstolo ao CPR Loyola:

- Como credes que deben cambiar os colexios para adaptalos aos nenos e nenas
con discapacidades físicas? E mentais?
4 Debate sobre a pregunta presentada polo CEIP Unión Mugardesa ao CEIP Santiago
Apóstolo:

- Aquí neste Concello os nenos e nenas con algunha discapacidade teñen a
posibilidade de inscribirse nas actividades deportivas ou culturais?

5 Debate sobre a pregunta presentada polo CEIP Unión Mugardesa ao CPR Loyola:

- Os espazos públicos, parques, rúas, … están adaptados para os nenos e nenas
con mobilidade reducida?

6 Debate sobre a pregunta presentada polo CPR Loyola ao CEIP Santiago Apóstolo:

- Como poderiades axudar aos nenos e nenas con discapacidade para que se sintan
integrados e lograr que teñan a autoestima alta?

7 Debate sobre a pregunta presentada polo CPR Loyla ao CEIP Unión Mugardesa:

- No voso centro tratades a todos/as por igual? Dalgún xeito vos maltratades? Que
facedes para solucionalo?


8 Moción presentada polo CEIP Santiago Apóstolo relativa a:

- Adaptar os xogos dos parques para que poidan xogar calquera neno ou nena que
teña algunha discapacidade física.

9 Moción presentada polo CEIP Unión Mugardesa:

- Pedimos que o Concello destine parte do seu presuposto anual para
mercar/alugar un vehículo adaptado para facilitar os desprazamentos das
nenas/os con discapacidade motórica.

10 Moción presentada polo CPR Loyola:

- Que no centro do pobo, no paso de peóns do Concello, haxa un semáforo con
sonido para facilitar o paso á xente con discapacidade visual.


*********************************************************************


Se clicades aquí acederedes á noticia no Diario de Ferrol.


Se clicades aquí accederedes á noticia na Voz de Galicia

Se clicades aquí accederedes ao publicado no Blog da ASCM de Ferrol

Se clicades aquí accedredes á publicación na web do Concello
Ningún comentario:

Publicar un comentario