xoves

EDILES POR UN DÍA. DEREITOS D@S NEN@S NO CONCELLO

Esta actividade comenzou o curso pasado. Realizouse un Pleno infantil, onde cada Centro educativo presentou as súas mocións, escolléndose entre tod@s as mocións definitivas (todas relacionadas cos dereitos dos nenos e nenas). Tamén levaban unhas preguntas para facerse entre os diferentes representantes tamén escollidas entre todo o alumnado participante de cada Colexio.
Clica na imaxe para acceder á entrada do ano pasado neste blog.

Este ano celebráronse logo 2 plenos diferentes.

O primeiro de Rendición de Contas do Pleno do ano pasa e seguidamente unha nova sesión cos concelleiros infantís electos no curso actual.

Neste Pleno debatiron sobre os dereitos da infancia en concreto sobre aqueles que promulgan a igualdade, a tolerancia e rexeitan o racismo. Os representantes de cada Centro educativo do Concello propoñerán as mocións que se escolleron democráticamente no seu cole, e de entre todas as presentadas escolleranse aquelas que serán presentadas ao Governo Municipal.

Ademáis cada centro propón unhas preguntas a representantes doutros centros (enviadas previamente) eestes expoñen as súas respostas. Ao igual @s nos@s representantes responderon ás recibidas dende os outros centros.

Estas foron as preguntas que nos fixeron e as nosas respostas:

Que vos parecería se o alumnado dos centros educativos de Mugardos colaboráramos dende os nosos colexios en campañas realizadas polo Concello de forma periódica para a recollida de alimentos, roupa e medicamentos que logo se entregarán á xente con poucos recursos?

Pareceríanos moi ben esta iniciativa. De feito dende o noso colexio colaboramos con campañas de recollida de roupa e tapóns. Por iso, estaríamos de acordo en participar cos nenos e nenas do Concello en campañas que favorezcan as persoas máis necesitadas. 

Custaríavos ter as vacacións máis repartidas durante o curso? Parécevos que estaría ben que foran os nenos e nenas os que puxeran os castigos dentro da súa clase? 

Esta pregunta non nos parece que esté relacionada co dereito a traballar “A  igualdade, a tolerancia e o racismo”. 
Mais pensamos que as vacacións están ben distribuidas como están. En canto a imposición dos castigos, consideramos que os nenos e mestres debemos negociar e decidir as normas do centro e da aula, máis a sanción por incumprimento das mesmas cremos que é función dun adulto. 


As Preguntas levadas polos noso representantes foron as que seguen:

PREGUNTAS:

Pregunta 1. Como concelleiros/as que medidas adoptariades para unha familia que ven do estranxeiro ao noso Concello sen recursos?

Pregunta 2. Como actuariades dende os Servizos Sociais ante un caso dun neno que está desprotexido nas necesidades básicas (alimentación, coidado, atención)?

Pregunta 3.Se un neno decidise levar un vestido a escola podería levalo sen recibir burlas?

Preguntas 4. Cando un neno se incorpora a un centro procedente doutro país. Como o acolledes no centro? Se se dese un caso de racismo . Como actuariades? 

Pregunta 5. En moitos empresas as mulleres cobran menos cartos por realizar o mesmo traballo ca un home, e normalmente, non lles outorgan cargos importantes. Como poderiamos cambiar esta situación?

MOCIÓNS / PETICIÓNS, propostas dende o noso cole.

1. Que dende o Concello se fagan actividades nos colexios traballando valores contra o racismo, a intolerancia, a violencia e o machismo. 

2. Que dende o Concello se deben fomentar programas de sensibilización nas aulas para conseguir a prevención da violencia dende que somos pequenos, xa que cremos que a solución ao problema da violencia de xénero ven dado da man da educación en igualdade. 

3. Que dende o Concello se promova a realización de obradoiros ou campañas dirixidas as nosas nais e país para sensibilizalos na importancia da igualdade e o reparto das tarefas domésticas entre todos, xa que a familia é un dos ámbitos básicos da nosa educación. 

4. Que o Concello colabore coas bibliotecas escolares repartindo libros diferentes aos contos de sempre, que traballen valores como a igualdade e o respecto a d


Ningún comentario:

Publicar un comentario